top of page

Ideologie

EEN VERMEDEN GEVECHT IS EEN GEWONNEN GEVECHT!

In het algemeen zijn oplettendheid en inzicht de eerste vereisten, maar rustig en kalm overleg en discipline kunnen zorgen dat een gevecht of confrontatie vermeden kunnen worden. Soms kan echter niet anders dan 'juist' reageren, "juist" zelf verdedigen !

Geen uitdaging
Geen verwondingen

Niets is zo krachtig of er zit een element van zwakte in. Het inzetten van eigen lichaamskracht op zwakke punten van de tegenstander, zoals vitale delen, spieren, zenuwknopen, kunnen de aanvaller zo afleiden dat een verder verweer niet meer nodig is. Wij zorgen zelf niet verwond te geraken en de aanvaller te controlen zoniet uit te schakelen voor behoud van onszelf!

Geen weerstand

Door het leren de eigen lichaamskracht te voegen aan de kracht van de tegenstander kunnen we deze kracht zo leiden in één richting waar ze zichzelf kan vernietigen. Hierbij brengen we onze tegenstander in zo'n positie, dat hij zijn evenwicht verliest of in een klem geraakt. Hierna kunnen we de aangeleerde technieken ter controle of uitschakeling verder zetten.

ClubCombat logo.png
bottom of page