EEN VERMEDEN GEVECHT IS EEN GEWONNEN GEVECHT!

In het algemeen zijn oplettendheid en inzicht de eerste vereisten, maar rustig en kalm overleg en discipline kunnen zorgen dat een gevecht of confrontatie vermeden kan worden.

Geen uitdaging
Geen verwondingen

Niets is zo krachtig of er zit een element van zwakte in. Het inzetten van eigen lichaamskracht op zwakke punten van de tegenstander, zoals vitale delen, spieren, zenuwknopen, kunnen de aanvaller zo afleiden dat een verder verweer niet meer nodig is.

Door het leren de eigen lichaamskracht te voegen aan de kracht van de tegenstander kunnen we deze kracht zo leiden in één richting waar ze zichzelf kan vernietigen. Hierbij brengen we onze tegenstander in zo'n positie, dat hij zijn evenwicht verliest of in een klem geraakt.

Geen weerstand